შესახებ_ბანერი

სერთიფიკატები

Სერტიფიკატი

HB-ბოჭკოვანი SDS ტესტირება
HB-ბოჭკოების არა აზბესტის ტესტირება
HB-ბოჭკოვანი RoHS ტესტირება
ISO9001
საგარეო ვაჭრობის საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი
HB კერამიკული ბოჭკოვანი გადაზიდვის კვალიფიკაცია
HB მინერალური ბოჭკოვანი გადაზიდვის კვალიფიკაცია